HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6122
ime K., Vaso
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. okruga Našice

                                                                IZBOR      (lug1918/6122)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Našice


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM