HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6123
ime K., Franjo
zvanje
zanimanje     
lugar, lugar-dnevničar
      Šum. Bučje, Vlastel. grofa A. Jankovicha u Cabuni / ŠU Sirač

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6123)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Bučje, Pakrac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM