HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6127
ime L., Simo
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Vinkovci

                                                                IZBOR      (lug1918/6127)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vinkovci


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM