HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6138
ime L., Andrija
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. grofa T. Pejačevića u Našicama

                                                                IZBOR      (lug1918/6138)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Našice


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM