HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6140
ime L., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Čazma / ŠU Kloštar Ivanić

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6140)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Čazma


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM