HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6158
ime L., Mile
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Vrginmost / ŠU Glina

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6158)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Vrginmost


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM