HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6173
ime L., Jovo
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      u Malom Gradcu, Kr. kot. šumarije Glina

                                                                IZBOR      (lug1918/6173)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Glina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM