HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6182
ime L., Ivan
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar, službeni lugar
      Kr. drž. šumarije Otočac / ŠU Otočac

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6182)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Otočac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM