HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6187
ime L., Antun
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Kot. šumarije Nova Kapela

                                                                IZBOR      (lug1918/6187)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kapela


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM