HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6192
ime L., Božo
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Dvor / ŠU Dvor

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6192)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Dvor


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM