HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6193
ime L., Josip
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik
      Slob. i kr. grada Varaždina

                                                                IZBOR      (lug1918/6193)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Varaždin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM