HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID6216
ime M., Pavao
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Kot. šumarije Okučani

                                                                IZBOR      (lug1918/6216)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Okučani


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM