HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6220
ime M., Gjuro
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      o Oklaju, Kr. kot. šumarije Glina

                                                                IZBOR      (lug1918/6220)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Glina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM