HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6221
ime M., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Šum. Ilok, Vlastel. Odescalchi

                                                                IZBOR      (lug1918/6221)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ilok


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM