HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6223
ime M., Anton
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      Kot. šumarije Ogulin / ŠU Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6223)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM