HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6248
ime M., Marko
zvanje
zanimanje     
lugar
      Šum. Kamensko Vlastel. grofa A. Jankovicha u Cabuni

                                                                IZBOR      (lug1918/6248)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Cabuna


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM