HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID625
ime F., Franjo
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /625)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mikanovci

 čuvar šume – lugar, KV djelatnik, zaposlio se 1950. na području UŠ Vinkovci, a 1972. nalazio se u Šumariji Mikanovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM