HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6255
ime M., Mihajlo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Sv. Ivan Žabno

                                                                IZBOR      (lug1918/6255)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sv. Ivan Žabno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM