HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6257
ime M., Nikola
zvanje
zanimanje     
službeni lugar
      lugarski. zamj. Kr. drž. šumarije Sokolovac / ŠU Sokolovac

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6257)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sokolovac


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM