HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6258
ime M., Pavao
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar, službeni lugar
      kr. drž. šumarije Nova Gradiška / ŠU Nova Gradiška

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6258)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gradiška


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM