HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6270
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      Šumarije Kućanci grofa L. Mailatha

                                                                IZBOR      (lug1918/6270)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM