HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6271
ime M., Dragutin
zvanje
zanimanje     
pomoćni lugar
      pom. lugar. z.z. Kutina

                                                                IZBOR      (lug1918/6271)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Kutina


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM