HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6279
ime M., Stevo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Čazma

                                                                IZBOR      (lug1918/6279)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Čazma


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM