HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6280
ime M., Martin
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik
      Kot. šumarije Krasno

                                                                IZBOR      (lug1918/6280)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Krasno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM