HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6282
ime M., Nikola
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar
      Kr. drž. šumarije Otočac

                                                                IZBOR      (lug1918/6282)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Otočac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM