HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6295
ime M., Mijo
zvanje
zanimanje     
kraljevski nadlugar
      Kr. drž. šumarije Gospić

                                                                IZBOR      (lug1918/6295)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gospić


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM