HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6296
ime M., Stevan
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Korenica / ŠU Korenica

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6296)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Korenica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM