HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6319
ime M., Mato
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Otok / ŠU Vinkovci

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6319)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Otok


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM