HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6326
ime M., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Sv. Ivan Žabno

                                                                IZBOR      (lug1918/6326)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Žabno


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM