HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6328
ime M., Mato
zvanje
zanimanje     
lugar
      Prvostol. kaptola zagrebačkog

                                                                IZBOR      (lug1918/6328)   IZMJENE         ISPISlokacija  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM