HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6355
ime M., Antun
zvanje
zanimanje     
lugar
      Vlastel. grofa T. Pejačevića u Našicama

                                                                IZBOR      (lug1918/6355)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Našice


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM