HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6364
ime M., Marijan
zvanje
zanimanje     
lugar
      I. razr.-pisar Kot. šumarije Podvinje

                                                                IZBOR      (lug1918/6364)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Podvinje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM