HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID6364
ime M., Marijan
zvanje
zanimanje     
lugar
      I. razr.-pisar Kot. šumarije Podvinje

                                                                IZBOR      (lug1918/6364)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

djelovao Podvinje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM