HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6365
ime M., Jakov
zvanje
zanimanje     
nadlugar
      Kr. drž. šumarije Mrkopalj

                                                                IZBOR      (lug1918/6365)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mrkopalj


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM