HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6369
ime M., Stjepan
zvanje
zanimanje     
lugar
      Slob. i kr. grada Zagreba

                                                                IZBOR      (lug1918/6369)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Zagreb


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM