HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6371
ime M., Simo
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Otok

                                                                IZBOR      (lug1918/6371)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Otok


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM