HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6372
ime M., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Okučani

                                                                IZBOR      (lug1918/6372)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Okučani


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM