HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6375
ime M., Božo
zvanje
zanimanje     
lugarski pomoćnik, lugar-dnevničar
      Kot. šumarije Pleternica / ŠU Pleternica

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6375)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pleternica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM