HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6380
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
vlastelinski lugar
      vlaste. lugar Šumarije D. Miholjac grofa L. Mailatha

                                                                IZBOR      (lug1918/6380)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Donji Miholjac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM