HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6387
ime M., Tomo
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda, službeni lugar
      Kot. šumarije Otok / ŠU Vinkovci


lokacija

djelovao Otok


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM