HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6389
ime M., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar I. razreda
      Kot. šumarije Banovajaruga

                                                                IZBOR      (lug1918/6389)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Banovajaruga


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM