HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6416
ime M., Tomo
zvanje
zanimanje     
lugar, službeni lugar
      - pisar Kot. šumarije Koprivnica / ŠU Pitomača

                                                                IZBOR      (lug1918/lug1933/6416)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Koprivnica


  ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM