HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6421
ime M., Simo
zvanje
zanimanje     
ispitani lugar
      Kr. kot. oblasti Pakrac

                                                                IZBOR      (lug1918/6421)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Pakrac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM