HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6422
ime M., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar II. razreda
      Kot. šumarije Podvinje

                                                                IZBOR      (lug1918/6422)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Podvinje


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM