HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6423
ime M., Nikola
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. kot. oblasti Gračac

                                                                IZBOR      (lug1918/6423)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Gračac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM