HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6427
ime M., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Plaški

                                                                IZBOR      (lug1918/6427)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Plaški


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM