HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6448
ime M., Stjepan
zvanje
zanimanje     
kraljevski lugar
      Kr. drž. šumarije Sv. Rok

                                                                IZBOR      (lug1918/6448)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sv. Rok


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM