HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6459
ime M., Gjuro
zvanje
zanimanje     
lugarski zamjenik
      Kr. kot. šumarije Sokolovac

                                                                IZBOR      (lug1918/6459)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Sokolovac


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM