HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6462
ime M., Mijo
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Blinja

                                                                IZBOR      (lug1918/6462)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Blinja


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM