HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6464
ime M., Rade
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kot. šumarije Ogulin

                                                                IZBOR      (lug1918/6464)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ogulin


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM