HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID6501
ime N., Lovro
zvanje
zanimanje     
lugar
      Kr. drž. šumarije Ivanska

                                                                IZBOR      (lug1918/6501)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Ivanska


  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM